Home / Historie

 HISTORIE BORNS KLEINKOOR

1941

Gerard Kuipers neemt in Borne het initiatief om een dubbel mannenkwartet op te richten. Het lag in de bedoeling om cursussen en retraites
in het retraitehuis De Zwanenhof op te luisteren met geestelijke liederen. Er werd gerepeteerd in de Kringhut (Blokhut) aan de Oude Almeloseweg.
Repetities van 20.00 tot 23.00 uur waren geen uitzondering.

1945

Toen na de oorlog de cursussen waren afgelopen was de basis onder het koor verdwenen.
Na de geestelijke liederenperiode ging het koor op een ander repertoire over, naar de algemene populaire werken uit die tijd.
Men verleende medewerking o.a. aan de Bornse Revue en aan kerstuitvoeringen in het St. Josephgebouw, waar het enigszins uitgebreide
dubbel-mannenkwartet volle zalen trok.

Borns Kleinkoor 1947.jpg

1948

Het koor kende ook haar dieptepunten. Eind jaren veertig was het repetitiebezoek bedroevend. Door verhuizingen en jongens die dienstplicht
vervulden verloor het koor verschillende leden en het miste haar glans.

 

1950

Het Dubbel-mannenkwartet besluit meer leden aan te trekken. Voortaan gaat men verder als Borns Katholiek Kleinkoor . Men beleefde
in de jaren vijftig verschillende hoogtepunten, zoals het behalen van allerlei prijzen bij deelname aan muziekconcoursen.

 

1953

In dit jaar wilde het Kleinkoor zich een beetje spiegelen aan de beroemde Maastreechter Staar . Samen met de zangverenigingen
St. Caecilia en De Stem des Volks haalde het B.K.K. de Staars zaterdag 6 juni naar Borne.
Het was een unicum voor Borne en de hele regio. ( het Kleinkoor telde toen vijftien leden) Het was een groots weekend met een zangconcours
en een groot slotconcert. Alle leden van Staar moesten bij leden, familie en kennissen worden ondergebracht en dat was een hele organisatie.
Het hele gebeuren vormde een aanzienlijke financiele belasting voor de organiserende verenigingen, waar men nog lang voor moest boeten.
Met behulp van sponsors etc. kon uiteindelijk het tekort worden weggewerkt.

 

1960

Wisseling van dirigent. Gerard Kuipers werd opgevolgd door Jan Bak die destijds o.a. organist was van de Ludgerus parochie in Hengelo.
Voor hem was het Kleinkoor een ware hobby en niets was hem teveel.
Elke maandag weer kwam hij op zn bromfiets om de zangers te dirigeren en met zijn specialisme te begeleiden op de piano.

 

1966

Met Jan Bak werd het 25-jarig jubileum gevierd. In die tijd trad het koor regelmatig op in o.a. bejaardentehuizen en gaf regelmatig medewerking
aan kerkdiensten. Een van de leuke bijeenkomsten was in 1967 een muzikale talentenjacht, georganiseerd door de Philips Machine fabriek te Almelo.
Het koor won daar een derde prijs. Zo ook een regionale KRO-middag live uitgezonden vanuit de Keizerskroon .

 

1967

In dat jaar trad het koor op als Hofkoor van de carnavalsvereniging De Oelewappers in De Kei te Oldenzaal. Jan Bak besteedde veel tijd aan
het instuderen van Negro-spirituals. Helaas werd hij door een hartinfarct getroffen en kwam hij veel te vroeg te overlijden.

 

1970

De jaren zeventig werden gekenmerkt door een professioneler functioneren van het koor. Er werden notulen gemaakt van vergaderingen
en er werd meer aandacht besteed aan publiciteit en financien. Ook werden er zo mogelijk optredens gepland.
Na het overlijden van Jan Bak,heeft Jan Homan tijdelijk als dirigent gefunctioneerd. Na lang zoeken had het koor een nieuwe dirigent gevonden
in de persoon van Trees Vos ( zuster Jeanne Marie).
Zij was een professionele muzikante en met haar studeerden we vooral musicals en zij werd door de zangers op handen gedragen.
Jeanne Marie hoopte dat zij het koor naar een grotere hoogte kon brengen, maar dat is met een amateur-gezelschap niet eenvoudig.

 

1974

Om studieredenen moest zuster Jeanne Marie het koor verlaten en het koor kwam in een impasse zonder dirigent. Men was aangekomen op het punt het koor op te heffen.

Borns Kleinkoor 1979 Evenementenhal.jpg

Maar ziedaar er kwam een nieuwe dirigent, Jan Wasser, met veel ambities. Jan was een geweldige animator, en legde door zijn vele contacten
diverse optredens vast, met o.a. de muziekschool in Hengelo en docente Diny Franke-Tadema met haar leerling solisten, zoals Denise Kruithof.
Zij was vele jaren gastsoliste bij onze optredens. Er werd vaak gezongen in bejaardencentra en afdelingen van het katholiek vrouwengilde in de regio.
Ook waren er optredens in de evenementenhal, zoals Nieuwjaarconcerten vanaf 1978.

1981

Het koor viert haar 40-jarig bestaan met een jubileumconcert in de Oude Ned. Herv. Kerk in Borne, welke inmiddels de concertzaal is geworden
van het koor.
Het werd een groot succes voor het uit 17 leden bestaande mannenkoor en de kerk zat bomvol.
In deze kerk worden inmiddels de vaste kerstconcerten gegeven van het Borns Kleinkoor.
Ook waren er in het begin van de jaren 80 optredens met het Twents Blaasorkest o.l.v. Henk de Leeuw.
In het kader van een uitwisseling van Borne met partnerstad Rheine, werden met de koren Dorenkamp goed verzorgde concerten gegeven.
Eind jaren tachtig werd de strikt Rooms-Katholieke signatuur van het koor opgeheven. Sindsdien staat het lidmaatschap open voor alle gezindten.
Mede hierdoor groeide het koor naar 24 leden. Men ging de toekomst met vertrouwen tegemoet.

web1981.jpg

 


 

 

web1983.jpg

web1990.jpg

Kleinkoor in1990

1991

Op 27 oktober van dat jaar vierde het koor haar 50-jarig bestaan. Er werd een prachtig concert gegeven met de solisten Denise Kruithof
en Lidy Klos, met aan piano Henny Olthof.

concert1991.jpg

 

Na het concert werd een receptie gehouden in de zaal van Baartman, waar enkele jubilarissen in het zonnetje werden gezet.
Hieraan houdt het koor goede herinneringen over.

 

web1991.jpg

 

 

Ook in de periode daarna kan het koor terug zien op vele leuke optredens in div. zorgcentra, Castello Almelo, P.C. Borsthuis, huwelijksmissen,
Russisch-Byzantijnse diensten in kerken, het jaarlijkse kerstconcert en niet te vergeten onze uitstapjes naar Duitsland,georganiseerd door Jan Wasser.
Tijdens het concert in 1998 werd Jan onwel en werd de dirigent tijdelijk Gerrit Baas.
Na zijn herstel moest hij een stapje terug doen, maar heeft toch weer de regie van het koor overgenomen. In 2000 werd in wederzijds overleg
besloten dat het om gezondheidsredenen beter was dat hij zou stoppen. Jan Wasser heeft veel voor het koor betekend.

 

2000

Er werd een nieuwe dirigent gevonden in Borne en deze ambitieuze dirigent is Barend Slettenaar. Zijn eerste optreden was bij het kerstconcert,
dit keer in de Stephanuskerk in Borne.